Indianerne i Amazonas jobber for bevaring av juleskogen

Juletrefondet. Lokalbefolkinngen i Brasils jungel gir 40 millioner til juletrefondet som skal jobbe med å redusere plyndringen av nordområdene. -Vi vil bruke midlene til å jobbe aktivt mot norske skogseiere og på dem til slutte å hogge ned juleskogen for nytelses skyld.

-Nordskogen er større og produserer mer luft enn Amazonas. Uten juleskogen vil verden gå tom for luft. Skal de griske grunneiere få ødelegge vegitasjonen for penger de ikke trenger? spør miljøopptatte indianerne.

-Grunneierne må forstå at de også dør hvis verden går tom for luft. Denne nedslaktingen er like farlig som atomvåpenprogrammet i Iran.

Foto Wikipedia