Bygger fortau mellom Oslo-Bergen

Det var en gang-vei. Statens fortausvesen utvider forbindelsen mellom Norges to største byer med en to felts gangbane. -Vi håper med dette å få sykkeltrafikken over på gangveiene slik at det blir bedre plass til bilen.

Og hvor skal forgjengerne gjøre av seg? -Det er ingen som går lenger, så det tar vi med knusende ro.

Foto Wikimedia