Holocoaust senteret benekter Holocoaust

HMS sentret. Det kan virke som om prestestyret i Iran har tatt over driften av Holocoaust senteret og forkortet Holocoaust med HL på navnskiltene slik at det virker som ett rehabiliterings senter. 

Men i realiteten er senteret redd for ekstrem muslimer. -Vi synes det holder med å forvalte de grusomhetene vi har. Vi trenger ikke flere, sier en annonym pingle ved helvetes senteret.

Foto Wikipedia