Hovmod Står For Vekst

NKB stiller seg kritisk til at presidenten i Norsk Hovmod Organisasjon må gå av etter å bli tatt for hovmod. Er det ikke det som er hele poenget her?

NKB foreslår at styre i NHO reviderer sin dekkoperasjon og forfremmer presidenten til Mester President for utmerket fall for hovmod.