U-hjelp til Jernbaneverket

Etter en serie med Afrikanske tilstander i NSB foreslår NKB at Norge gir u-hjelp til Jernbaneverket.