Lommekvinnen

-Hvor blir det av alle de pedofile kvinnene? Det spør svikestillingsombudet i sin siste misbrukerundersøkelse. Rapporten avdekker stor kjønnsdiskriminering på grunn av barnemishandling. Ombudet vil nå ta tak i dette og arbeide for at kvinner skal ydmykes like mye som menn for overgrep mot barn.

Kvinnegruppa Ottar sier att det er ikke helt den likestillingen de så for seg og ser ingen grunn til å brøyte vei for andre kvinner på de mer mannsdominerte værsting arenaene. -Noe kan mannfolka godt ha for seg sjæl.