Mistillitsforslag til Sosialtjenesten

Den norske sosialtjenesten har nå liten tillit blandt nordmenn flest att tillitsdepartementet foreslår att de herretter skal søke om tillatelse til å hjelpe. Sosialtjenesten må kunne dokumentere ovenfor de hjelpetrengende att de ikke kommer til å misbruke deres vanskelige livssiuasjon til å tilfredstille egne sadistiske eller økonomiske behov. Da kan de som blir utsatt for tjenestesvikt vurdere sannhetsgehalten i dokumentasjonen og rævkjøre dem i rettsapparatet hvis de prøver seg på flere overgrep.