If...only you where insured somewhere else ...

Etter å ha systematisk stjålet halvparten av erstatningen til alle pasientskadeerstatnings ofrene i Norge ser ikke NKB noen grunn til å la If lide noe mindre enn de de har lurt. Siden rettsapparatet ser gjennom fingrene på praksisen oppfordrer NKB til sivil ulydighet for sivil ulydighet, livsødelegging for livsødelegging og innbetalingsvikt for utbetalingsvikt inntil lovens trange arm får ut fingern.