Kriselandingsprosjektet

Norge satser i dag store ressurser på å utvikle bortforklaringer for rensing og lagring av CO2. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sliter med å forklare Stortinget hvorfor regjeringens månelandingsprosjekt blir utsatt, men står fast ved att de vil finne en troverdig løgn innen 2014.