Statens Stivesen

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av deres nye slagord "Veien blir til mens du går".