Norges Somle Baner

En pinlig undersøkelse viser at togene gikk raskere på 1800-tallet. Vedlikehold av banenettet bør heretter utføres av Norsk Jernbanemuseum.