Vokter vekterne

  
Foto wikimedia commons
Hvorfor har vekterne behov for streikevakter under streiken? Trenger de virkelig vakter til å forhindre att de jobber med vakthold? Når gikk securitas vaktene over til å kalle seg vektere? Var det da de ble så overvektige att de ikke lenger kunne garantere for sikkerheten? NCB kan medele att sikkerheten på flyplasser og kjøpesentre er ivaretatt selv om vekterne ikke er der.