Maria Lovene

by alexindigo
Islandsk råd vil innføre Maria lovene i Norge. Nei nei nei, sier Tilbakeskrittspartiet, -"Tilbakeskrittene er det vi som skal stå for". Jo jo jo, sier muslanderne. -"Som muslander er man underkastet islansk lov og for muslandere står Maria loven over alle andre lover. Profeten Katla lærte oss att slåssing og tvang er eneste måten å innføre lovene fordi ingen godtar den driten frivillig".