Asylskyen kommer

Innvandrerasken. Trafikken til askemottakene kan bli stengt hvis mottaksrommet fylles med støv.

-36 søknader er innstilt. Alternativt setter vi all aske på bakken, det kommer ann på innvandrerretningen. sier tåkefartsdirektøren på Askemoen vulkanhavn.

Foto coolinsights