Ser frem til å passere 1480 bomringer i sommer

60.000 rett i dass. -Men det er jo ikke mine penger så hvorfor skulle jeg bry meg? Jeg bare kjører jeg. Det er det jeg blir betalt for. Så lenge varene kommer frem er jeg fornøyd. Så får de andre krangle om bil momsen, sier trailer sjåfør Gunnersen.

Foto uberzombie