Mesta vil bygge en vei for alle

Statens stivesen. -Hvorfor skal vi ta hensyn til biler? Hvofor skal absolutt bilen ha forkjørsrett? Kan det ikke like gjerne være syklister? spør Mesta.

-Hvorfor skal vi bygge tre forskjellige veier på samme strekning? Vi kan ikke fortsette å bygge gang, sykkel og bilvei. Enkelte steder skal de ha motorvei i tillegg. Hvor skal dette ende? Skal vi bygge sparkesykkelvei og? Nå må folk bestemme seg for hvordan de vil ferdes. Om de vil reise med sko, hjul eller skinner. Vi kan ikke følge etter folk på denne måten.


Foto Sundve