Kåre Toddy er imponert over Romfolkets evne til å vekke sympati ved å gi totalt faan

Nisjetigging. -Jeg skjønner at jeg skulle hatt mer fravær på skolen. Jeg skulka bare 400 timer. Jeg skulle vært borte 80.000 timer!

-Det er beundringsverdig hvordan de klarer å vekke nasjonal oppstandelse ved å gjøre de samme tingene jeg driver med. Det er ingen som bryr seg om meg når jeg gjør min brøkdel av faanskap i forhold til hva de driver med.

-Jeg må se og få organisert meg skal det bli noe fart på detta, sier Kåre Toddy.

 Foto Richard Masoner / Cyclelicious