Løten søker om å bli vertsby for Paralympics

-Vær hilset, mansjetefolket.
Trygd og sport, hånd i hånd. -Vi har så mange på trygd att vi kan fylle opp deltakerlista. Her kommer folk fra hele verden til nav så vi kan stille med alle nasjonene og, sier president Fantasilia Brekke i Løten Idrettslag.

Løten Ku Klux Klan ser helsvart på forslaget. -Dette liker vi. Vi har på mystisk vis øvd på åpningsseremonien hele livet. Nå får vi brent noen undermennesker på ordentlig!

 Foto adrian8_8