Sommer forekommer så sjelden att det er verneverdig

Soppen kommer! Det utaler verna vernedirektør i Norsk Soppfrosk Forening Atle Burk. -Sommer er faktisk sjeldnere enn soppfrosk. Vi har hørt om totalt 4 soppfrosker i Norge, men aldri sett dem.

-Sett i forhold til antall ganger vi har blitt fortalt att nå kommer sola så lvyer metrologene, løssalgsavisene og trashnettstedene langt hyppigere.

-Tenk deg hvor skuffa vi hadde blitt om vi fikk bedskje att det kommer en soppfrosk og så er det bare en frosk. Det er godt det ikke fins soppfroskologer. 

 Foto grenade