Bookingbyrå: Stortinget er for stort, trenger et Mellomting

Mediasalen. Politiker agenten er fortvilet over de tomme setene hver gang hans politiker taler. -Det er aldri fullt, kansje halvfullt på det beste, og de lytter mer på hva de selv skal si, sier agenten. -Tenk selv hvordan det hadde påvirket selvtilliten din hvis du snakket til en halvtom sal som ikke fulgte med. Jeg fatter ikke hvordan de kunne bomme så stygt når de bygde Stortinget i 1866. Omregnet til dagens byggverdi er det på størrelse med Oslo Spektrum. Der klarer selv Idol å fylle radene!

Foto Arbeiderpartiet