Kjøpesentre har bedre akustikk enn kirker

Kjøpesenterakustikk. -Derfor avvikler vi julekonsertene på kjøpesentre i år, avlatten klinger rett og slett bedre på kjøpesentret. Du får noe igjen for kollekten, det tror jeg er viktig for folk. At de ser det blir til noe annet enn oppe i hode sitt, sier konsert arrangør Asle Sleip.

-Det ble trått med åra å drive inn inngangspenger ved kirkedøra. Penga skal jo gå til en god sak, ikke oss. På kjøpesentret får vi en del av omsettninga, indirekte. Vi trekker kunder, de gir oss prosenter av salget. Everybody is happy. Herren kunne ikke gjort det mer rettferdig.

-Shopping er jo kundenes gud. Hvorfor skal de ikke  få dyrke sin relgion? Hvorfor skal de føle skam for å tro på handelsamfunnet? Har religion opphavsrett på religion? Skal vi behandles som annenrangstroende fordi vi har en annen tro? Vi har el shoppingfrihet i Norge?! Nei. Kom til religionskjøpesenteret juleaften. Da holder vi kjøpstjeneste.

Foto indieridley.i.ph