Forsterker tollmuren med luftvernskyts

Priskrig. Forsvaret bistår tollvesenet med å beskytte de overprisede varer i Norge. -Det er viktig at millitæret følger med i utviklingen. Mye av denne handels kampen foregår på nye arenaer, ikke de tradisjonelle land, vann og luft hvor vi allerede er tungt inne. Derfor ser vi frem til rekognosering på nett. Pakker over 1000kr blir rett og slett skytet ned med prissøkende raketter, sier admiral Alban Trost.

-Nå er det veldig viktig att alle nordmenn blir skikkelig redde og går og handler i norske butikker, pisser i buksa og handler litt mer før de handler enda mer.

-Alle som har varer hjemme kjøpt i utlandet bes levere de til nærmeste millitærforlegning. Vi kan ikke hindre at de prissøkende rakketene oppdager dem og sprenger boligen din tilbake til vikingtiden.

Foto Jim Linwood