Statsomsorg legger ned grineavdelingen

Tetter tårekanalen. -Isteden importerer vi tåretørkere fra Asia, sier sjefsskremmer Pål Grusom. -Det lønner seg på kortsikt.

Hva synes så beboerne om å bli ompassert til våtavd? -Jeg husker Korea krigen jeg, så skal jeg sitte her å bli tørka av en guling, sier Arve Tøffing på Teisen grinesenter. Nei, dette er Kinesiske tilstander. Da går jeg heller ut og griner i bekken. Hvorfor tror du det er så mange oversvømmelser i Kina? Tror du det er på grunn av monsumregnet eller? De sitter å griner på gamleanstaltene. Kan ta igjen de folka der!


Foto daveynin