Morgan Andersen anmelder Morgan Kane

The legend falls. -Den kommende filmen Who Is Morgan Kane? er ikke en korrekt fremstilling av meg, sier Andersen. Derfor anmelder jeg filmselskapet for å fremsette falske påstander om mitt livsløp.

Foto MoranKane.wrfilms