Eksperter som konkluderer inn i fremtiden er utilregnlige

De usaklige. -Vi er jo tilbake til glasskule nivået da, bare i hvit frakk og rapport forkledning. Ingen kan forutsi livutfoldelse. Alt liv er utilregnlig, konkluderer Realistforeningen i en rapport.

-Bare fordi jeg gjør noe annet enn det du forutbestemmer så skal jeg være gal du lissom. Snakker om galskap. Dette er jo gamle Hitler takter.

Foto seanmcgrath