Fiskeridept ansetter 40.000 nye informajonsmedarbeidere

Informasjonsboller. NKB lurer på hvorfor dette er nødvendig når folk allerede kan lese og skrive? -Det er nettopp derfor det er så viktig. Vi må få folk til å lese og skrive det vi vil og da trenger vi minst 40.000 hyleløgnere, sier Arbeiderparti Kommunist Arve Vrien.

-Synger koret samstemt høres det riktig ut selv om det er feil og synger de høyt nok hører ikke folket de andre sangene.

Foto thebrandery