Vurderer å vurdere etterforskning

Politiets Åpenhetstjeneste. Tor-Aksel Busch, riksadvokaten som ikke kan forklare hvorfor Arne Treholdt er dømt for spionasje, vurderer nå å etterforske avgåtte PST sjef Janne Kristiansen for brudd på taushetsplikten.

-Hun gjør det jeg ikke klarer, nemlig å argumentere overbevisende med ord. Derfor vurderer jeg også å bruke henne som aktor i retten.