Ministre trener på å gå av

 Se hvor avslappet Jens er. Han har gått av før. Dett kan han.
Post i butikk. -I såpass utsatte poster som disse må vi jevnlig ha treavøvelser, sier statsministeren. -Plutselig må de kunne en hel masse ting. For å forebygge at de blir sittende stille øver de på å komme seg rundt i hovedstaden uten privatsjåfør.

-Mange har helt glemt at Oslo har ett offentlig transportsystem og skjønner ikke hva ett fortau er hvis det ikke ligger en rød løper over.

-Ting som å betale for varer og tjenester må trenes opp igjen. Sånt kan være vanskelig i starten, særlig når man er vant til å få alt man peker på.

Foto Statsministerens kontor