Omgjør Ullevål til bedriftsykehus for å takle sykehusstriden

Deffektivisering. -Vi har ikke nok sengeplasser til de ansatte lenger, derfor må pasientene bytte rom med legene og sykepleiere eller bli grøftepasienter, sier reform motstander og overformynderihater Antikrist Helsestad.

Foto Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)