Jesus`s kamp selger til himmels

Privat kirken. Hvorfor selger det 1900 opplaget av Bibelen så godt? Er det feks bedre enn det 1899? NKB spør bibliotekar i Bibelselskapets religiøsitek Jo Kristus.

-Vi har alle utgavene her og det er den samme fortellingen som går igjen. Det har nok mer med att det ikke er Koranen.

-Det var mye snakk før nyutgivelsen om vi fortsatt kan kalle del 2 for Det Nye Testamentet. Det begynner å bli noen år siden. Alternativt kunne det het Det Ikke Fullt Så Gamle Testamentet...

-Det var også snakk om å fjerne det gamle testamentet fordi det begynner å bli for gammalt. Folk klarer ikke å relatere seg til det lenger. Det kunne eventuelt gis ut som eventyr, sagn eller fantasy.

Foto Pål Berge