Er bensin viktigere enn bøker?

Staten svarer: -Ja, det er derfor vi har flere bensin stasjoner enn biblioteker i Norge. Bensin stasjonene er mye flinkere til å forvalte dinosaurusarven enn det bibliotekene er med ordene, derfor har staten gitt dispensasjon til utvidet åpningstid på kveld, helg og natt. Noe slikt iniativ finnes ikke på bibliotek fronten, muligens fordi behovet ikke er det.


-De 50 årene har vist att det er mye enklere å gå på bensinstasjon. Det krever ikke så mye å fylle opp bilen med drivstoff. Det eneste den kan er å kjøre fra A til B. Det klarer de fleste. Så går de på bensinstasjonen igjen. Men, fylle opp hjernen med kunnskap er så uhorvelig mye mer komplisert. Biblioteket gir deg ingen retning når du går ut. Det er helt opp til deg selv hva du gjør og hvor du går. De har ikke bygget en bokstavei som du kan følge til ditt mål. Det må du gå opp selv.

Foto Kjetilgroven