Vil at staten skal sone for de spilleavhengige

Monopolgalskap. -De kan ikke bare sykeligjøre oss, bruke det som påskudd for å nasjonalisere spilleinntektene og så la oss stå igjen med gjeld og lange dommer. Nå må myndighetene vise ansvar og ikke bare stikke av med pengene. Det klarte vi utmerket godt selv. Skal de ha fordelene, får de ta ulempene.

Foto Sougent Harrop