Hybellaks

Parasittsøppel. Er ett nytt økende problem i oppdrettsleiligheter ala bofellskap og trange hybler. Den lever i containere og sprees gjennom avfallet til innbyggerne. Renovasjonsdepartementet vet ikke hvorfor fenomenet har oppstått, men antyder att det kan være pga tukling med boligmarkedet. En forsknings gruppe er nedsatt for å finne en løsning som kan bekjempe problemet. Etter det NKB kjenner til er en innflyttingsvaksine på trappene.

Foto  flyoverstate