Ett dukkeland

Rollefrigjøring. Stykket er en bitende kritikk til de nasjonale rollene til borgere og utlendinger i det statlige Norge. I stykket forlater Kari Nordmann hjemlandet på søken etter seg selv, etter å ha innsett at landet ikke var så edelt som hun hadde trodd. Hennes rolle i statsborgerskapet var som en dukke. Staten kalte henne hele tiden for statsborger og hun fikk ikke engang ha sitt eget privatliv i fred...


Foto Sabrina Eras