Konflikt-aksjonen 2011

La deg forlede. -Nett-aksjonen 2011 går til Norsk Konflikt Byraa. Ikke fordi nettstedet på noen som helst måte fortjener det, men fordi det er jeg som driver det, sier konfliktprofitør Tom Dehli. Pengene vil gå til internasjonal konfliktopptrapping, debattødelegging og fyll. En konfliktpris er også på trappende. Den vinner selvfølgelig jeg, sier den selvopptatte bråkemakeren. Illustrasjon Eszett