Gæernerollen i klemme

Tilbake i jobb. -Alt presset om at vi på attføring, rehabilitering osv osv skal tilbake til yrkeslivet setter gæernerollen i klemme. Det er ikke lett å kombinere å være gæern med en heltidsstilling. Det forutsetter hjemmeværende foreldre, en kjæreste/ektefelle med umenneskelig tålmodighet og oppofrelses evne og ett støtteapparat uten like. Det blir jo ikke tid til annet enn galskap utenom jobben. Vi gæerne får det tøft fremover.

Foto Blog