Anonyme Børsmeglere

AB er ett fellesskap for de som har erkjent at markedet er blitt et problem de ikke kan kontrollere selv. Mange har vanskeligheter med å innrømme at de ikke lenger kan tjene penger på vanlig, lovlig måte.

AB fant ut at mange børsmeglere led under de samme følelser av skyld, ensomhet og håpløshet og at de hadde disse følelsene fordi de led av økononmisme.

Erfarne AB medlemmer forteller at økonomisme er en sykdom som kan stanses i sin utvikling. Hvis de godtar de fakta som gjelder for denne spesielle sykdommen på samme måte som de ville ha godtatt et hvert annet alvorlig helseproblem, kan det bli begynnelsen på et nytt liv.