Økologisk Islam

Koranens ord kommer nå i en økologisk utgave. Islams uråd håper at en miljøvennlig versjon av Muhammeds åpenbaringer vil falle litt bedre i norsk jord.