Forvirringspolitiet

Spesialsenheten for politisaker har en såpass høy bortforklarings prosent i saker hvor politiet selv har begått maktmisbruk at hvis de kriminelle fikk like gode betingelser ville de blitt tiltalt for politiarbeid.