Du kan bli Valgt Bort

Høyres ærlige slagord "Ikke ditt valg" illustrerer hvordan du kan velge hva du vil så lenge du ikke velger hva du kan velge. Når alternativene er håpløse kan du velge selv, men i det øyeblikket du ønsker å bestemme valgene blir du valgt bort.