Hermetikkpolitikk

Hermetikkpolitikk er presentasjon av partiprogrammer i mediaemballasje, ofte ett interju eller en tale, som har blitt ribbet for mening slik at ingenting skjer annet enn at folk sitter igjen med følensen av å bli lurt.

De ferdigformulerte frasene kan leveres på kommando. Innlevelse er helt unødvendig og levrandøren trenger ikke selv forstå hva hun sier, det tar partiet seg av. Jo lavere intelients, jo bedre hermetikkpolitikk.