Dealer.no

Våre nye hashmenn flytter det oppsøkende narkosalget langs Rape Ave over på dealer.no. Sånn som opplegget funker nå går vinningen opp i avvenndigen. Høye kokain priser på det internasjonale svarte markedet tvinger bakmennene til å tenke nytt. Ved å legge ned gatesalget kutter de kostnaden å smugle utenlanske selgere til Norge på falsk asyl. På nettet trenger de ingen skumle overfalls voldtektsmenn til å betjene salget. Det går av seg selv. Norsk Konflikt Byrå er spent på hvordan bakmennene har tenkt å gjennomføre dette sånn rent narkotisk.