Kongsberg Krigssenter

Ambisjonen til anti-fredssenteret er at besøkende skal reflektere rundt de økonomiske fordelene med krigføring og konfliktskaping. Det underliggende budskapet til utstillingen "Ikke alle mennesker er like mye vært, men noen er det vært å drepe", er selvsagt å hisse opp til krig, men det kan vi jo ikke si høyt, nevner direktør Viger Vold. Derfor pakker vi mantraet inn i holdningsarbeid. Kall det gjerne avfreding. Våre våpen vil bli merket med advarsler som på røykpakkene: "fred er farlig", "pasifisme dreper", "nedrusting øker faren for invasjon fra fremmede makter", "Russland er fortsatt naboen vår" osv osv...