Kokainkaffe

Stressminister Nevrosen legger forslag om kokainkaffe ut på høring. "Koffein er ikke lenger en sterkt nok stimulans til å holde tempoet i dagens samfunn. Det ble opprinnelig introdusert i kaffen på 1600 tallet for å gi menneskene en kustig stimuli til å holde seg våken og kvikk lenger slik at de klarte å holde tritt med den tidens høyteknologi. Men mye har skjedd siden seilbåtene og potetåkrene dominerte verden. Internet, epost, flytrafikk, personbiler og høyhastighetsstog holder ett tempo kaffe ikke var ment for. Derfor foreslår stressdepartementet å åpne for import og salg av kokainkaffe", heter det i stressmeldingen.