Passkurser

100 Pakistanske pass er vært 0.7 norske statborgerskap.
Islanske pass er slått konkurs.
1 Amerikansk pass er vært 6.04 norske statsborgerskap.
1 Europeisk pass er vært 8.7 norske statsborgerskap.
1 Britisk pass er vært 10.24 norske pass.
100 svenske pass er vært 84.83 norske statsborgerskap.
100 danske pass er vært 116.83 norske statsborgerskap.