Tvangs skolen

Grunnskolen i Norge har aldri vært frivillig, da blir det grunnleggende feil å kalle den grunnskole.