Utfordrende menn

Moderne verdier. Hva har Jan Thomas og Liu Xiaobo til felles foruten att de klarer å erte på seg hele nasjoner? Hvorfor er ikke voldelig forandring så provoserende? Hva er det som gjør att  konservative menn og kinesiske kommunister har lyst til å denge løs på dem begge? Er det fordi de føler seg truet av deres varme? Er det fordi det sittende idealet ikke har mandat i egen befolkning? Eller er det fordi Jan Thomas velger å være Jan Thomas og Liu Xiaobo Liu Xiaobo? Svaret får du i neste utgave av Vårt Samfunn.

Foto Ernst Vikne / laihiu