9. april kommisjonens rapport rammer politiet hardt

Sminkerapporten. Politiet kritiseres sterkt fordi de ikke kom til Oscarsøya tidsnok. Hadde de stanset Bluchur tidligere kunne flere norske soldater overlevd.

Kommisjonen retter også besk kritikk mot forsvaret som gikk politiets ærend når nazi terroristene angrep. De hadde ikke noe med å avfyre de kanonene.

Kommisjonen er samstemt i att de ville gjort en mye bedre jobb hvis de sto midt i kampens hete. Ja, de hadde stoppet nazistene med dialog.

Kommisjonen minner om att hvis alle hadde gjort som de i ettertid foreslår, så hadde Naziland tapt krigen allerede i mai 1940. Det hadde ikke blitt noe verdenskrig. England hadde forblitt verdens største supermakt med USA, Sovjetunionen og Guatemala på en delt andre plass.

Foto verneplaner.no