Ingelin Killengreen kan bli ny kulturminister

Praksis sprekk. Hennes evne til å skape en fryktkultur i politiet gjør henne svært egnet til kulturposten i regjeringen.

-Det å lage en hel kultur som ikke har vært der fra før, det erenestående, sier meningsbærende kulturkjennere.

-Vi liker det. Og så liker vi evnen til å la viktige ting bare surre å gå. Det er så typipisk kunstneraktig. Ja, hun passer rett inn i kulturdepartmentet.

-Vi håper att forgamlings og papiropphopningsdepartementet skjønner at vi trenger en nikkedokke. En som er villig til å nikke for penger. Da snakker vi nikking asså.

Pål Vennestad i forgamlings og blablabladept stiller seg svært positiv til Killengrens avgang. -Vi har veldig lyst til å bli kvitt a. Den avgangen skal nok la seg ordne ja. Det kan vi nok trykt si, he he.

-He he he he he he he...

 Foto Fornyingsdepartementet