Ikke opplevd en dag hvor alle oppførte seg som folk

Norskfolket. -Det var ett par minutter for ett par uker siden hvor jeg virkelig begynte å lure. Det hadde gått 15 minutter uten noe jævelskap. Det var sånn... går det av en atombombe snart eller?

-Det viste seg at telefonlinjene inn til krisesentralen hadde kollapset pga overbelastning. Da pustet jeg lettet ut, forteller førstebetjent Tøffstad.

Foto  by Justis- og beredskapsdepartementet